Nyomtatás

Az MPPPOT együttműködik a következő szervezetekkel:

ELTE PPK Perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

Az ELTE PPK és az MPPPOT gondozásában az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán 2016 szeptemberétől elindította a PERINATÁLIS SZAKTANÁCSADÓ szakirányú továbbképzés és perinatális tanácsadó felnőttképzési tanfolyamának ötödik évfolyamát. A perinatális tudomány holisztikus, rendszerszemléletű megközelítése egyetlen egységes – ún. transzgenerációs – folyamatként kezeli a szülés-születés időszakát a fogantatástól a következő nemzedék megszületéséig, melyben a vonatkozó szakmák interdiszciplináris együttműködése kívánatos. A képzés egységes keretben foglalkozik az egészséges (normális) élettani folyamatokkal illetve ezek kóros formáival, elakadásaival, kudarcaival. Ezzel is hangsúlyozza, hogy mindezek mögött egyetlen, egységes, természetes alapokon nyugvó folyamat rejlik. Ezzel egyúttal lehetőséget ad a szakembereknek, hogy a hagyományos képzésük rendszerint komplikációkra és patológiás formákra „kiélesített” szemléletüket az egészséges, természetes perinatális események megismerésével gazdagítsák.

Perinatus Alapítvány

A Perinatus Alapítvány célja, hogy a társadalom egészében tudatosuljon, hogy a fogantatástól számított első évnek egy életre szóló meghatározó jelentősége van. Ennek érdekében az alapítvány támogatja a születéssel és szüléssel összefüggő testi-lelki-szellemi egészséget.
Ehhez egyéni és csoportos foglalkozásokkal, valamint ismeretterjesztéssel nyújt lehetőséget egyéneknek, családoknak és mindenkinek, aki érdeklődik saját születésének élménye iránt. Emellett szakemberekkel országos és nemzetközi szinten együttműködve oktatási és kutatási tevékenységet folytat.

Magyar Szomato-Pszichoterápiás Egyesület 

Az Egyesület azzal a céllal alakult meg, hogy minden olyan pszichoterápiás eljárásnak, általános gyógyító és önismereti módszernek “otthont adjon”, amely a testből (görögül: szóma) indul ki, a testben raktározott emlékek nyomába ered, a test bölcsességére támaszkodik. 

Magyar Hipnózis Egyesület

Az Egyesület célja a hipnózis-kutatásban, illetve a hipnózis terápiás alkalmazásában működő szakemberek alap- és továbbképzése, tömörítése, érdekeik védelme, szakmai igényeik képviselete, a hipnózis szakmai hitelének védelme, rangjának képviselete mind a társszakmák, mind a széles közvélemény előtt.