Perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

 

A perinatális tudomány holisztikus, rendszerszemléletű megközelítése egyetlen egységes - ún. transzgenerációs - folyamatként kezeli a szülés-születés időszakát a fogantatástól a következő nemzedék megszületéséig, melyben a vonatkozó szakmák interdiszciplináris együttműködése kívánatos. A képzés egységes keretben foglalkozik az egészséges (normális) élettani folyamatokkal, illetve ezek kóros formáival, elakadásaival, kudarcaival. Ezzel is hangsúlyozza, hogy mindezek mögött egyetlen, egységes, természetes alapokon nyugvó folyamat rejlik. Ezzel egyúttal lehetőséget ad a szakembereknek, hogy a hagyományos képzésük rendszerint komplikációkra és patológiás formákra „kiélesített” szemléletüket az egészséges, természetes perinatális események megismerésével gazdagítsák.

 

A képzés célja a már diplomával rendelkező, a születés körül tevékenykedő, valamint a felnövekvő generáció oktatásában és nevelésében részt vevő szakemberek számára igényes, magas szintű, tudományosan megalapozott perinatális képzést nyújtani. A képzés a belépő végzettségi szintjét nem emeli, a továbbképzést sikeresen elvégzők oklevelet kapnak, amelyben - a meglévő diplomájuk megnevezése mellett - szerepel: "Perinatális szaktanácsadó". A képzést az ELTE PPK Affektív Pszichológia Tanszéke és a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság gondozza.

 

 A képzés szakmai felelőse:  ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 Az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vételi száma:   OH-FRKP/1587-9/2007 
 A képzés megnevezése:  perinatális szaktanácsadó /Perinatal Consultant/
 Képzési terület:  bölcsésztudomány
 Képzési idő:   4 félév
 Összegyűjtendő kreditek száma:   120
 Tervezett munkarend / képzési napok:
 a képzés kéthetente pénteken és szombaton zajlik páratlan heteken 
 A képzés helyszíne:  1064 Budapest, Izabella utca 46. - ELTE PPK
 A képzés költségei:
 A képzést kizárólag önköltséges finanszírozási formában hírdetjük: 190 000 Ft / félév
 A képzés gyakorisága:   a képzés 2023-tól évente indul
 Létszám:  25 < 40 - A képzés abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri a min.   létszámot.

 

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Ismeretbeli kompetenciák:

 • rendelkezik a gyakorlatban elfogadott és alkalmazott perinatális elvek, modellek, módszerek ismeretével,
 • képes interdiszciplináris szemléletben gondolkodni, elemezni, végrehajtani, tervezni,
 • tájékozott a perinatális tevékenység legfontosabb etikai szempontjai terén, és ezeket egyeztetni tudja más, adott esetben ellentétes megfontolásokkal,
 • jártas a perinatális kutatás terén alkalmazott statisztikai és adatszerzési módszerek legalapvetőbb formáiban, képes a tudományos publikációk értő feldolgozására, kritikai elemzésére.

Szakmai kompetenciák:

 • képes egyének, csoportok és helyzetek jellemzőinek szakszerű megítélésére,
 • képes egy adott probléma megoldásához releváns és eredményes módszer kiválasztására,
 • képes a rendelkezésre álló adatok alapján perinatális szempontokat is érvényesítő döntést hozni, valamint mások döntését ilyen szempontokkal támogatni,
 • képes a perinatális tevékenység terepéül szolgáló szervezetben fellépő nehezített helyzetek értő elemzésére egyéni és csoportos szinten egyaránt,
 • képes a perinatális ismeretek alapján eredményes kommunikáció kiépítésére az interakciós partnerre, adott esetben csoporttal,
 • tisztában van saját emberi és szakmai kompetenciáinak határaival,
 • képes a perinatális folyamatok transzgenerációs, rendszerszemléletű megközelítésére.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

Elméleti alapozó kurzusok:

 • Magzati fejlődés élettana és lélektana,
 • Várandósság és szülés élettana, lélektana,
 • Az életciklus és a fejlődés krízisei,
 • A várandósság és magzati fejlődés elakadásai, problémái,
 • Gyász: változás, veszteség, elengedés,
 • Gyermekágy, korai anya-gyerek kapcsolat és az első év,
 • Apaság,
 • Az első 3 életév kompetenciái.

Interdiszciplináris társtudományi kurzusok:

 • Művészet, rítusok és szimbolikus rendszerek a születés körül,
 • Szociológiai alapismeretek: a gyermekvállalás egészség- és családszociológiai megközelítése,
 • Fájdalom a perinatális időszakban,
 • Születés élmény, transzgenerációs pályák,
 • Szexualitás, termékenység, fogamzás interdiszciplináris megközelítésben,
 • Speciális kollégium: a perinatális tudomány aktuális kérdései.

Tudománymódszertani kurzusok:

 • Kutatásmódszertan, statisztika, a perinatális tevékenység etikai és jogi vonatkozásai,
 • Szakirodalom-feldolgozó szeminárium.

Szakmai gyakorlati kurzusok:

 • Kommunikációs alapfogalmak: alapgyakorlatok,
 • Kommunikációs gyakorlatok: a segítő beszélgetés alapjai,
 • Perinatális terápiás módszerek I-II.,
 • Önismereti csoport I-IV.

Szigorlat.
Szakdolgozati konzultáció és szakdolgozat.
Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el.

 

A szakképzettség alkalmazása:

A perinatális szaktanácsadó feladatkörét alapvégzettsége rajzolja ki és határozza meg. A szülésznő, védőnő, pszichológus, szülész-nőgyógyász orvos, korai fejlesztő, óvónő, dúla és számos további szakterületekről képzésünkre érkező szakemberek olyan holisztikus, rendszerszemléletű képzésben vesznek részt, amelyben a fogantatás, várandósság, szülés-születés, gyermekágy időszakára mint egészséges élettani, generációkon átívelő folyamatra képesek tekinteni. Ebben a szemléletben lehetőség nyílik arra, hogy az adott szakember munkája során egyetlen, egységes, természetes alapokon nyugvó folyamatként tekintsen a fejlődésre, hagyományos képzése során rendszerint komplikációkra és patológiára kiélesített szemléletét az egészséges, természetes perinatális események megismerése által munkájában gyakorlati szinten is alkalmazza.

 

Összefoglaló olvasmány: Perinatális kompetenciák a kórházi munka során 

 

A képzésbe az alábbi FELTÉTELEKKEL léphetnek be a jelentkezők:

A) A képzésbe BA/BSc vagy MA/MSc végzettségel (illetve a 2006 előtti felsőoktatási képzési rendszerben szerzett, ezeknek megfelelő főiskolai vagy egyetemi végzettségel) léphetnek be a jelentkezők az alábbi képzési ágakban, területeken: pedagógia és pszichológia, szociális, élő természettudomány; pedagógusképzés, gyógypedagógia, orvos és egészségtudomány, sporttudomány.

ÉS

B) Szakmai gyakorlati tapasztalat és/vagy hospitálási lehetőség perinatális munka területén.

 

A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt, amely a jelentkező érdeklődési körét, elköteleződését, szemléleti irányultságát, eddigi gyakorlati tapasztalatait, illetve perinatális tevékenységének jövőbeni lehetőségeit méri fel. 

Ha a jelentkező nem rendelkezik az A) pontban felsorolt végzettségek valamelyikével, a képzés tanfolyami formában történő elvégzését választhatja (ld. Egyéb kiegészítő informácikó C) pont)

 

Egyéb kiegészítő információk:

A képzés felnőttképzési tanfolyam formájában is elérhető (Perinatális tanácsadó). A szakirányú továbbképzés és a tanfolyam meghirdetése és oktatása párhuzamosan zajlik. Ha a jelentkező nem rendelkezik „A felvétel feltételei” c. pontban felsorolt végzettségek valamelyikével, akkor azt a képzési utat választhatja. A felnőttképzési tanfolyam végén azonban a szakirányú továbbképzéssel ellentétben, ahol a képzést elvégzők oklevelet kapnak, tanúsítvány kerül kiadásra.

 

Legközelebb indul: 2023. ősz

Jelentkezési határidő: 2023. június 30.

Személyes jelenlétű szóbeli felvételi beszélgetés időpontja:  2023. július 6. 9:00-tól

Pótfelvételi beszélgetés időpontja: -

 

 

  Jelentkezési lap, információk: 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (06-1) 461 4500 / 3476, 3883, 3831

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

WEBOLDAL

 

További szakmai információ kérhető:

Varga Katalin vagy Andrek Andrea ELTE PPK Affektív Pszichológiai Tanszék (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)


 

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.