Perinatális szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

 

Legközelebb indul: 2024. ősz

Jelentkezési határidő: 2024. május 31. (24:00)

Személyes jelenlétű szóbeli felvételi beszélgetés tervezett időpontja:  2024. június 10.

 

 

A perinatális tudomány holisztikus, rendszerszemléletű megközelítése egyetlen egységes - ún. transzgenerációs - folyamatként kezeli a szülés-születés időszakát a fogantatástól a következő nemzedék megszületéséig, melyben a vonatkozó szakmák interdiszciplináris együttműködése kívánatos. A képzés egységes keretben foglalkozik az egészséges (normális) élettani folyamatokkal, illetve ezek kóros formáival, elakadásaival, kudarcaival. Ezzel is hangsúlyozza, hogy mindezek mögött egyetlen, egységes, természetes alapokon nyugvó folyamat rejlik. Ezzel egyúttal lehetőséget ad a szakembereknek, hogy a hagyományos képzésük rendszerint komplikációkra és patológiás formákra „kiélesített” szemléletüket az egészséges, természetes perinatális események megismerésével gazdagítsák.

 

A képzés célja a már diplomával rendelkező, a születés körül tevékenykedő, valamint a felnövekvő generáció oktatásában és nevelésében részt vevő szakemberek számára igényes, magas szintű, tudományosan megalapozott perinatális képzést nyújtani. A képzés a belépő végzettségi szintjét nem emeli, a továbbképzést sikeresen elvégzők oklevelet kapnak, amelyben - a meglévő diplomájuk megnevezése mellett - szerepel: "Perinatális szaktanácsadó". A képzést az ELTE PPK Affektív Pszichológiai Intézeti Központ és a Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság gondozza.

 

 A képzés szakmai felelőse:  ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar
 Az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vételi száma:   OH-FRKP/1587-9/2007 
 A képzés megnevezése:  perinatális szaktanácsadó /perinatal counsellor postgraduate course/
 Képzési terület:  bölcsésztudomány
 Képzési idő:   4 félév
 Összegyűjtendő kreditek száma:   120
 Tervezett munkarend / képzési napok:
 esti / a képzés kéthetente pénteken és szombaton zajlik (8 péntek és szombat)
 A képzés helyszíne:  1064 Budapest, Izabella utca 46. - ELTE PPK
 A képzés költségei:
 A képzést kizárólag önköltséges finanszírozási formában hírdetjük: 213 000 Ft / félév
 A képzés gyakorisága:   a képzés 2023-tól évente indul
 Létszám:  25 < 40 - A képzés abban az esetben indul, ha a jelentkezések száma eléri a min.   létszámot.

 

 

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

Tudás:

 • rendelkezik a gyakorlatban elfogadott és alkalmazott perinatális elvek, modellek, módszerek ismeretével,
 • az eredeti szakterületén rendelkezik a perinatális tudományok szemléletével gazdagított tanácsadási készségekkel.

Képesség:

 • képes interdiszciplináris szemléletben gondolkodni, elemezni, végrehajtani, tervezni,
 • képes a perinatális területen egyének, csoportok, szervezetek és intézményi helyzetek jellemzőinek szakszerű megítélésére,
 • képes a perinatális tevékenység terepéül szolgáló szervezetben fellépő nehezített helyzetek értő elemzésére egyéni és csoportos szinten egyaránt,
 • képes a perinatális folyamatok transzgenerációs, rendszerszemléletű megközelítésére,
 • képes egy adott probléma megoldásához releváns és eredményes módszer kiválasztására, és az abban kompetens szakember megtalálásának támogatására,
 • képes a rendelkezésre álló adatok alapján perinatális szempontokat is érvényesítő döntést hozni, valamint mások döntését ilyen szempontokkal támogatni,
 • képes a perinatális ismeretek alapján eredményes kommunikáció kiépítésére az interakciós partnerrel, adott esetben csoporttal.

Attitűd:

 • tájékozott a perinatális tevékenység legfontosabb etikai szempontjai terén, és ezeket egyeztetni tudja más, adott esetben ellentétes megfontolásokkal,
 • jártas a perinatális kutatás terén alkalmazott statisztikai és adatszerzési módszerek legalapvetőbb formáiban, képes a tudományos publikációk értő feldolgozására, kritikai elemzésére.
 • tisztában van saját emberi és szakmai kompetenciáinak határaival.

Autonómia és felelősség:

 • a fentiekben felsorolt tudás, képességek és attitűdök mentén képes az önálló perinatális tanácsadói munkára
 • felelősséggel tud dönteni arra vonatkozóan, hogy meddig tart kompetenciája, ennek határát egyéb megszerzett végzettségei és szakmai tapasztalata szabják meg.

 

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

Elméleti ismeretek és tárgykörök:

 • Szexualitás, termékenység és fogamzás interdiszciplináris megközelítésben, az életciklus és a fejlődés krízisei.
 • Magzati fejlődés, várandósság, valamint a szülés élettana és lélektana.
 • Művészet, rítusok és szimbolikus rendszerek a születés körül.
 • Születés élmény, transzgenerációs pályák.
 • A várandósság és magzati fejlődés elakadásai, problémái, a gyász, a veszteség, és az elengedés.
 • Gyermekágy, az apaság, a korai anya-gyerek kapcsolat, valamint az első 3 életév kompetenciái.
 • A perinatális tevékenység etikai és jogi vonatkozásai.
 • Kutatásmódszertan és matematikai statisztika alapok.

Szakmai gyakorlati képzés:

 • Tanácsadási alapkészségek, kommunikációs alapfogalmak, alapgyakorlatok, valamint a segítő beszélgetés alapjai.
 • Szakirodalom-feldolgozó szeminárium.
 • A perinatális terápiás módszerek bemutatása.
 • Önismereti csoport, a személyiség alkalmasságának fejlesztése, saját élmény.
 • Etikai és kutatásmódszertani alapok.

Elvárt szakmai attitűdök:

A perinatális tudomány holisztikus, rendszerszemléletű megközelítése egyetlen egységes – ún. transzgenerációs – folyamatként kezeli a szülés-születés időszakát a fogantatástól a következő nemzedék megszületéséig, melyben a vonatkozó szakmák interdiszciplináris együttműködése kívánatos.

A képzés egységes szemléleti keretben foglalkozik az egészséges (normális) élettani folyamatokkal illetve ezek kóros formáival, elakadásaival, kudarcaival. Ezzel is hangsúlyozza, hogy mindezek mögött egyetlen, egységes, természetes alapokon nyugvó folyamat rejlik. Ezzel egyúttal lehetőséget ad a szakembereknek, hogy a hagyományos képzésük rendszerint komplikációkra és patológiás formákra „kiélesített” szemléletüket az egészséges, természetes perinatális események megismerésével gazdagítsák.

Szigorlat.

Szakdolgozati konzultáció és szakdolgozat.

Az aktuálisan folyó képzések mintatantervei ezen az oldalon érhetők el.

 

A szakképzettség alkalmazása:

A perinatális szaktanácsadó feladatkörét alapvégzettsége rajzolja ki és határozza meg. A szülésznő, védőnő, pszichológus, szülész-nőgyógyász orvos, korai fejlesztő, óvónő, dúla és számos további szakterületekről képzésünkre érkező szakemberek olyan holisztikus, rendszerszemléletű képzésben vesznek részt, amelyben a fogantatás, várandósság, szülés-születés, gyermekágy időszakára, mint egészséges élettani, generációkon átívelő folyamatra képesek tekinteni. Ebben a szemléletben lehetőség nyílik arra, hogy az adott szakember munkája során egyetlen, egységes, természetes alapokon nyugvó folyamatként tekintsen a fejlődésre, hagyományos képzése során rendszerint komplikációkra és patológiára kiélesített szemléletét az egészséges, természetes perinatális események megismerése által munkájában gyakorlati szinten is alkalmazza.

 

Összefoglaló olvasmány: Perinatális kompetenciák a kórházi munka során 

 

A képzésbe az alábbi FELTÉTELEKKEL léphetnek be a jelentkezők:

A) A képzésbe BA/BSc vagy MA/MSc végzettséggel (illetve a 2006 előtti felsőoktatási képzési rendszerben szerzett, ezeknek megfelelő főiskolai vagy egyetemi végzettségel) léphetnek be a jelentkezők az alábbi képzési ágakban, területeken: pedagógia és pszichológia, szociális, élő természettudomány; pedagógusképzés, gyógypedagógia, egészségtudomány, sporttudomány, jogtudomány, közgazdaságtudomány.

VAGY

B) Legalább alapfokú (BA, BSc, korábbi képzésben főiskolai) végzettség bármely egyéb képzési területen, feltéve, hogy igazoltan rendelkezik perinatális területen (például PIC-önkéntes, szülőcsoport vezető, jógaoktató stb.) szerzett legalább 3 év szakmai gyakorlattal. Ennek igazolására a perinatális tevékenységet szervező intézmény (például civil szervezet, kórház, művelődési ház stb.) szakmai vezetőjének ajánlása szükséges

 

A jelentkezők felvételi beszélgetésen vesznek részt, amely a jelentkező érdeklődési körét, elköteleződését, szemléleti irányultságát, eddigi gyakorlati tapasztalatait, illetve perinatális tevékenységének jövőbeni lehetőségeit méri fel. 

 

Ha a jelentkező nem rendelkezik felsőfokú végzettséggel, ám perinatális területen van gyakorlata, a KÉPZÉS TANFOLYAMI FORMÁBAN történő elvégzését választhatja.  A szakirányú továbbképzés és a tanfolyam meghirdetése és oktatása párhuzamosan zajlik. A felnőttképzési tanfolyam végén azonban a szakirányú továbbképzéssel ellentétben, ahol a képzést elvégzők oklevelet kapnak, tanúsítvány kerül kiadásra.

 

 

Legközelebb indul: 2024. ősz

Jelentkezési határidő: 2024. május 31. (24:00)

Személyes jelenlétű szóbeli felvételi beszélgetés tervezett időpontja:  2024. június 10.

Pótfelvételi beszélgetés időpontja: -

 

 

  Jelentkezési lap, információk: 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Oktatásszervezési Iroda

Tel.: (06-1) 461 4500 / 3476, 3883, 3831

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

WEBOLDAL

 

További szakmai információ kérhető:

Varga Katalin vagy Andrek Andrea ELTE PPK Affektív Pszichológiai Tanszék (Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)


 

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.