NLP - Neuro-Lingvisztikus Programozás

 

Az NLP lényege

A neuro-lingvisztikus programozás (NLP) a gondolkodást, nyelvhasználatot és viselkedést tanulmányozza. Az NLP azokat az összefüggéseket írja le, amelyek az emberi kommunikáció pszichofiziológiai folyamatai (neuro-), nyelvi kifejezései (lingvisztikai) és szubjektív gondolkodásmódok és tapasztalásminták (szocializációtól függő programozás) között fennállnak. Neuro: Ide tartozik az, ahogyan az elménket, testünket és érzékeinket használjuk, ahogy értelmezzük a velünk és körülöttünk zajló eseményeket. Lingvisztikus vagy nyelvi: A közvetlen emberi kommunikáció alapvető eleme a nyelv. A szavak hatása a gyógyításban vitathatatlan hatású, a beszéd a befolyásolás egyik eszköze. A nyelv sokszor bizonytalan jelentést hordoz, ez is okozhat kommunikációs problémákat. Programozás: A megfigyelt viselkedésmintákat részeikre bontva és a hatásos elemeket mintákba rendezve, olyan modelleket – programot – kaphatunk, amely nemcsak a kiváló tehetséges emberek sikereit segít megismételni, hanem hozzáférést ad a saját rejtett szellemi erőforrásainkhoz is. Ezek a “kódok”, technikák megtanulhatóak. Az NLP lehetővé teszi a sikeres kommunikációt, valamint a célirányos gondolkodást és cselekvést.

A módszer sajátos tulajdonsága, hogy jövőorientált és ilyen formán a célorientáció kerül előtérbe.

 

Neuro-lingvisztikus pszichoterápia - Az NLPt

A neuro-lingvisztikus pszichoterápia (NLPt) az NLP átdolgozott pszichoterápiás alkalmazása,  mely egy összetett, integrált, kognitív, rendszer-szemléletű, imaginatív módszer. Az NLPt  egy olyan célorientált pszichoterápiás eljárás, mely során különböző mértékben kerülnek bevonásra és alkalmazásra a személyiség reprezentációs rendszerei, viselkedésmódjai, képességei, érték- és norma-rendszere, hiedelem-struktúrája, szimbólumai, metaforái és kapcsolati mintázatai.

 

Az NLP / NLPt módszerének története

Az 1970-es évek elején Richard Bandler a Kaliforniai Egyetem matematika szakos hallgatója, idejét többnyire számítógépes ismeretek tanulmányozásával töltötte, egy barátja ösztönzésére foglalkozni kezdett a pszichológiával is. Ennek kapcsán ismerkedett meg dr. John Grinder nyelvészprofesszorral. Érdeklődési körük hasonlósága végett, Bandler és Grinder úgy döntött, hogy az informatika és a nyelvészet terén szerzett tudásukat kombinálják a nonverbális viselkedés másolásának képességével, így megteremtve a „változás új nyelvét”. A Kaliforniában akkortájt terjedő számos alternatív pszichológiai iskolától eltérően,ők a változás lényegét keresték.

Grinder és Bandler főleg az M.H. Erickson a hipnotizőr és pszichoterapeuta, Fritz Perls Gestalt-  és Virginia Satir családterápiás munkássága érdekelte, mivel ők voltak az adott korszak leghatékonyabb pszichoterapeutái. Milton H. Erickson terápiás mintáinak  modellezése, lényegi megragadása adja az NLP rendszerének legnagyobb részét.

1995-ben Peter Schütz, Helmut Jelem és Wolfgang Karber munkássága révén született meg az NLP átdolgozott, pszichoterápiás alkalmazása, a neuro-lingvisztikus pszichoterápia (NLPt).

2007. januárjában az osztrák egészségügyi miniszter asszony hivatalosan közzé tette  az NLPt-t, mint önálló pszichoterápiás eljárást, amit az EAP  (European Association for Psychotherapy) már korábban felvette az elfogadott pszichoterápiák sorába.

 

Az NLP / NLPt alkalmazási területei 

 • az én és identitáserősítés
 • a stressz-csökkentés, szorongás csökkentés
 • autoriter személyekkel szembeni szorongás oldása
 • támadásokat, kudarcokat, kritikákat - belőlük tanulva - kezelése
 • társas helyzetekben tartás és szociális kompetencia fejlesztése
 • veszteség- és gyász feldolgozása
 • kreatív gondolkodási és cselekvési stratégiákat kialakítása
 • a belső idő strukturálása
 • idő- és cél-stratégiák kialakítása
 • fóbiák kezelése
 • a múlt negatív élményeinek megváltoztatása és hasznosítása, korrektív emócionális élmények kialakítása
 • belső erőforrások aktiválása (resource-felhasználás) új személyes tervek, programok megvalósításához
 • pszichés allergiák kezelése
 • nem kívánt szokások, indulati reakciók megváltoztatása
 • a megküzdés és motiváció-keltés
 • ellentétes motivációk egyesítése és új képességek létrehozása
 • a szülők iránti áttétel megváltoztatása
 • hiedelem struktúrák megváltoztatása
 • a szégyen és bűntudatérzés kezelése
 • korai élmények bevésődésének korrektív emocionális kezelése (reimprinting)
 • új viselkedés kialakítása (New Behavior Generator)
 • aktuális problémák meghaladása új gondolati modellek kialakításával (a hatlépéses reframingterén

 

A módszer ellenjavallatai 

A módszer alkalmazhatóságát leginkább a kliens személye határozza meg, ezért akadályt az jelenthet, ha a kliensnél nagyon zavart, sérült  a kommunikáció, megértési nehézségek vannak közte és a terapeuta között vagy intellektuális problémák adódnak.

 

A módszer menete

Az NLP/NLPt széles problémaspektrumon alkalmazható módszer, melyekre külön-külön technikák kerültek kidolgozásra pl. azok, melyek a kiváló képességű emberek sikeres gondolkodási, probléma-megoldási, konfliktuskezelési stb. mintáinak megfigyelései által jöttek létre. Közös elem a változás, amit a kliens szeretne elérni az életében.

Emellett az NLP/NLPt különös figyelmet fordít a másik ember (kliens) személyének, gondolkodásmódjának, értékeinek, világnézetének, hiedelmeinek feltérképezésére és elfogadására, ami egyben azt jelenti, hogy a terápia kezdetén előbb meg kell értenünk a kliens rendszerének működését ahhoz, hogy abba változást tudjunk elérni.

Az NLP  is  a kommunikáció azon tényezőit tartja hatékonynak,  amelyek  túlnyomóan a  tudattalan és tudat-előttes szintjén szerveződnek és hatnak.

 

Az NLP / NLPt alkalmazása perinatális időszakban 

Számos NLP/NLPt technika alkalmas arra, hogy a perinatális időszakban megjelenő nehézségekben, újfajta kihívások kezelésében segítséget adjon. A teljesség igénye nélkül néhányat említve:

 • szülési fájdalom mérséklése, elviselhetővé tétele,
 • szüléstől való félelem megszüntetése, mérséklése
 • vajúdás alatti stressz reakciók (pl. gyors szívverés) helyreállítása,
 • szülés utáni depresszió mérséklése
 • megfoganási nehézség esetén
 • veszteségélmény feldolgozás (magzat elvesztése, várandósság idején hozzátartozó, ismerős elgyászolása) 
 • szülői szerepekre való felkészülés, szülői identitásra való ráhangolódás
 • a perinatális időszakban újra (felbukkanó) negatív családi mintákból fakadó meggyőződések megváltoztatása, átformálása, a rossz élmények áthangolása, erőforrásként hasznosítása.
 • szülésre való mentális felkészülés, belső erőforrások mozgósítása
 • a gyermekágyi időszakra való lelki ráhangolódás, cselekvési terv kidolgozása.

 

Források: 

 

Az összefoglalót készítette

Deák Zsófia, Egerland Mária, Hujber-Nagy Mónika, Kis Gabriella, Kondor Ibolya

A weboldal sütiket (cookie-kat) használ, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújtsa.